Kloakarbejde

Som Aut.kloakmester virksomhed kan CLAMATEK udfører de fleste kloakopgaver. Det kan være lige fra nedsivning i det åbne land til kloakrenovering i ombygning af et badeværelse, eller rens af tilstoppet kloak rør.