Jordvarme

NEDGRAVNING AF SLANGER TIL JORDVARME
Mange mennesker vælger at få jordvarme installeret. Det er en varmeform, som udnytter den naturlige lagring af energi i jorden.

HVOR MEGET PLADS, SKAL MAN HAVE?
Jordvarmen hentes op af jorden vha. et kredsløb af slanger, der nedgraves i mindst 90 centimeters dybde i jorden, i nærheden af dit hus. Hvor mange meter jordvarmeslange, du skal have nedgravet, afhænger af systemets kapacitet, husets størrelse og forbrug. Din leverandør af jordvarmeanlægget vil kunne hjælpe dig med at beregne det antal slangemeter, du skal have gravet ned.

Et almindeligt parcelhus på ca.150 m2 vil typisk have brug for 450-650 meter jordvarmeslange for at kunne trække nok energi op til at opvarme både vand og bolig. Typisk kan 450 meter nedgraves på et areal på ca. 550 m2.

MINIGRAVER ER SKÅNSOM MOD DIN HAVE
CLAMATEK graver slangerne ned med en minigraver. Det er den mest skånsomme maskine at anvende, hvis du f.eks. skal have gravet slangerne ned i din græsplæne. Det er klart, at selve gravearbejdet sætter sig spor i din have, men når vi graver, gør vi alt hvad vi kan for at passe på din have. Vi arbejder skånsomt og rydder pænt op. Når vi er færdige, efterlader gravearbejdet nogle ca. 20 cm. brede spor i din jord. Det er klart at man kan se der har været gravet og det kræver lidt arbejde med at reetablere f.eks en græsplæne. Men det er vigtigt at huske, slangerne skal ligge i jorden i mange år og sikre dig god miljørigtig varme og græsplænen kan laves igen.

FORDELE VED NEDGRAVNING
CLAMATEK nedgraver slanger med minigraver, men der findes andre metoder på markedet. F.eks. nedgravning med kædegraver eller pløjning. Kædegravning efterlader sig kun en ganske smal stribe i din græsplæne, men til gengæld kan maskinføreren ikke samtidig ikke holde øje med selve den udgravede rende.

Pløjning er den hurtigste løsning på markedet, er også den mest skånsomme for overfladen. Men Pløjning kræver plads til en stor maskine og her har man overhovet ingen mulighed for at kontrollere at slangen ligger sikkert og uden knæk.

Med minigraver graves en rende, der er bred nok til, at maskinføreren kan holde øje med evt. sten og forhindringer, som vil kunne genere jordvarmeslangerne. Det er vigtigt, at jordvarmeslangerne ligger forsvarligt, så de uhindret kan forsyne din bolig med energi i mange år fremover.

HVORDAN NEDGRAVES SLANGERNE?
Din leverandør af jordvarmesystemet vil kunne oplyse dig om, hvor mange meter slange, du skal have nedgravet for, at din bolig kan få tilført tilstrækkelig med energi til at opvarme både vand og bolig. Når det er på plads, kan CLAMATEK hjælpe dig med at finde ud af, hvor stort et areal, du skal bruge til nedgravningen. Ofte vil slangerne blive nedgravet i kredsløb á 200 meter samlet i en fordeler brønd og går derfra ind til varmepumpen i to hovedslanger.

DU KAN UHINDRET DYRKE HAVE OVENPÅ SLANGERNE
I samråd med CLAMATEK afmærkes det område, hvor du vil have slangerne til at ligge. Slangerne nedgraves i nøjagtig 90 cm. dybde, hvilket er den optimale placering i forhold til udnyttelse af jordens varme. Samtidig er 90 cm. så langt nede, at du uhindret kan dyrke have eller lægge terrasse, fliser eller andet henover.

CLAMATEK nedgraver med minigraver slangerne på det anviste areal. Maskinføreren graver så skånsomt som muligt og rydder pænt op efter sig. Når slangerne er nedgravet bliver de tilsluttet dit jordvarmeanlæg af din jordvarmeleverandør.