Hvordan nedgraves slangerne?

Din leverandør af jordvarmesystemet vil kunne oplyse dig om, hvor mange meter slange, du skal have nedgravet for, at din bolig kan få tilført tilstrækkelig med energi til at opvarme både vand og bolig. Når det er på plads, kan CLAMATEK hjælpe dig med at finde ud af, hvor stort et areal, du skal bruge til nedgravningen. Ofte vil slangerne blive nedgravet i kredsløb á 200 meter samlet i en fordeler brønd og går derfra ind til varmepumpen i to hovedslanger.

Du kan uhindret dyrke have ovenpå slangerne

I samråd med CLAMATEK afmærkes det område, hvor du vil have slangerne til at ligge. Slangerne nedgraves i nøjagtig 90 cm. dybde, hvilket er den optimale placering i forhold til udnyttelse af jordens varme. Samtidig er 90 cm. så langt nede, at du uhindret kan dyrke have eller lægge terrasse, fliser eller andet henover.

CLAMATEK nedgraver med minigraver slangerne på det anviste areal. Maskinføreren graver så skånsomt som muligt og rydder pænt op efter sig. Når slangerne er nedgravet bliver de tilsluttet dit jordvarmeanlæg af din jordvarmeleverandør.